Schadeherstel | lekkage hoofdriolering Hulst

Om te achterhalen waar het water in het keldergewelf bij een woning in Hulst vandaan kwam hebben wij een rioleringsonderzoek uitgevoerd. De hoofdriolering bleek lek te zijn. Om deze te vervangen zouden de betonnen vloeren moeten worden opengebroken. Vanwege de impact hiervan voor de bewoners hebben we een andere oplossing gezocht. In samenspraak met de verzekeraar is besloten een nieuwe riolering in de bestaande te trekken. Dit relinen hebben we samen met een gespecialiseerd bedrijf uitgevoerd.

De betonvloer van de woning hoefde zo niet opengebroken te worden, maar de straat daarentegen wel. Na het regelen van de hiervoor benodigde vergunningen, het afzetten van de straat en de inzet van verkeersregelaars voor een veilige werkomgeving kon de klus worden geklaard.