Nieuwbouw | bed- en breakfast De Tien Torens

Midden in de uitbreidingswijk aan de badplaats Zoutelande hebben wij een nieuwe bed- en breakfast gerealiseerd, welke plaats bied voor circa 16 personen.

Bij deze nieuwbouw zijn wij vanaf de initiatieffase (waarbij de opdrachtgever wat schetsjes had) tot de gebruiksfase waarbij het totale pakket is meegenomen door de werknemers van bouwbedrijf Joziasse, in overleg is het pand ontworpen, uitgerekend en bijgeschaafd. Nadat de wensen van de opdrachtgever volledig waren hebben we de omgevingsvergunning aangevraagd inclusief alle bijbehorende tekeningen en berekeningen en is uiteindelijk de uitvoeringsfase gestart.

Veelzijdigheid is één van onze sleutelwoorden; hier in dit project waarbij alles fases in succesvol en in nauw overleg met de opdrachtgever zijn doorlopen.