Duurzaam bouwen | Verduurzaming 1200 woningen

Begin 2019 ontvingen wij van Woongoed Middelburg de aanvraag om een Plan van Aanpak te maken voor het verduurzamen van 1200(!) woningen. En dat in de komende drie jaar. Waarbij de uitvoering in een ketensamenwerking van twee aannemers gerealiseerd dient te worden. Op basis van deze aanvraag heeft Erik Damen, in samenwerking met het toekomstig projectteam, een Plan van Aanpak gemaakt. Dit plan is aangevuld met een overzichtelijke prijslijst en aan Woongoed Middelburg gepresenteerd. En met succes!

Begin maart hoorden wij de uitslag van deze aanbesteding. Wij zijn één van de aannemers waarmee Woongoed Middelburg haar woningbezit wil gaan verduurzamen. Dit betekent dat wij de komende drie jaar door heel Middelburg, in samenwerking met van Wijnen Groep, 400 woningen per jaar zullen gaan verduurzamen.

De komende jaren zullen jullie onze ‘groene’ medewerkers, dus geregeld kunnen ‘spotten’ in Middelburg. Een mooi toekomst beeld waarbij we bijdragen aan een duurzaam klimaat!

DUURZAAM bouwen;
bouwen aan een fijner leefklimaat!