Certificeringen

Waarborging van kwaliteit binnen Bouwbedrijf Joziasse

Certificeringen en keurmerken

 

Om de kwaliteit van onze dienstverlening en de vakkundigheid en veiligheid van onze mensen te kunnen waarborgen hechten wij veel belang aan het extern laten toetsen van deze normen. Dat doen wij op de volgende vlakken:

 


Kwaliteit – ISO 9001: 2015

 

Met het ISO 9001:2015-certificaat voldoen wij aan de eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement. Hiervoor worden we eens per drie jaar getoetst, en tussentijds ge-audit, op onderwerpen als; procesmatige aanpak, relatiebeheer, betrokkenheid, leiderschap, besluitvorming en verbeteringen. Werken volgens deze normen helpt ons om efficiënter te werken, aan wettelijke en reglementaire voorschriften te voldoen, nieuwe markten aan te boren en risico’s te identificeren én aan te pakken.


Veiligheid – VCA**

 

Wij streven het hoogst mogelijke niveau van veiligheid en gezondheid op de werkvloer na. In de VCA** certificering wordt de naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en maatschappelijke omstandigheden op de werkvloer getoetst. Wij investeren voortdurend in de kennis van onze mensen, maar ook in materialen en werkprocedures. Eén van de manieren waarop wij hier invulling aan geven is door middel van het organiseren van kwalitatieve toolboxmeetings. Hiervoor maken wij gebruik van instructievideo’s van de Bouwbox. Praktijkgerichte instructiefilms spreken meer tot de verbeelding en zorgen ervoor dat het veiligheidsbewustzijn onder medewerkers wordt vergroot. De Bouwbox is een kennisoplossing van Construction Media B.V., naast Toolboxfilms bieden zij ook een audiovisuele VCA cursus aan waar wij gebruik van maken.


Strategisch milieubeheer

 

In de ISO 14001 certificering zien wij ons duurzame gedachtegoed en op duurzaamheid gerichte beleid bekrachtigd. Dit houdt in dat wij werken volgens een milieumanagementsysteem voor het ontwikkeling van milieubeleid en de borging van de uitvoering.


Garantie

 

Het keurmerk BouwGarant biedt zekerheid voor iedereen die een nieuwe woning laat bouwen of een verbouwing van plan is.


Zekerheid

 

De certificaten van Woningborg brengen zekerheid bij de bouw of verbouw van een woning voor particuliere kopers en zakelijke opdrachtgevers van bijvoorbeeld huurwoningen, zorgappartementen of studentenunits.


Vitale bouwsector

 

Binnen de werkgeversorganisatie Bouwend Nederland werken we branche-breed samen aan een vitale bouwsector.

Beleidsverklaring

Het beleid van onze organisatie hebben we vastgelegd in een beleidsverklaring. Klik hier om onze beleidsverklaring te bekijken.